top of page

Coaching

Wat is coaching? 

 

Coaching is geen therapie. Het is begeleiding om in de toekomst opnieuw stevig in je schoenen te staan.

 

Als coach los ik geen problemen of zorgen op. Wel reik ik handvaten aan om zelf samen met je kind een duurzaam antwoord te vinden op je vragen. Een antwoord dat je ook in nieuwe situaties houvast zal bieden. Een antwoord dat ook rekening houdt met de lange termijn doelen van je opvoeding als ouder: met het beeld dat je in je hoofd hebt van je kind als volwassene. 

 

Bij coaching gaan we ervan uit dat het antwoord of de oplossing al in jou zit. Dat klinkt wat zweverig, maar eigenlijk is dat niet zo. Want een oplossing die je zelf hebt bedacht, al dan niet met hulp van iemand anders, is de oplossing die eigenlijk het beste bij jou past en waarvan je ook overtuigd bent. Je bent ook gemotiveerder om die effectief toe te passen. 

 

Een oplossing voorgesteld door een hulpverlener blijft altijd een oplossing van iemand anders die je thuis eens gaat uittesten. Meestal zijn we dan al sceptisch vooraf waardoor de oplossing van tevoren al gedoemd is om te falen. 

 

Bovendien is zelf het antwoord vinden goed voor je autonomie, je zelfstandigheid, je eigenheid en dat van je kind. Basisbehoeften waar vaak al ruis op zit als je bij mij terecht komt.

 

Tijdens de sessies wordt er meer gedaan dan alleen maar gepraat. In sessies met kinderen en jongeren werk ik voornamelijk creatief en met het lichaam (yoga, ademhaling, relaxatie, meditatie, visualisatie). Tijdens gesprekken met ouders werk ik voornamelijk met coachinggesprekstechnieken en met het lichaam.  Ik maak ook gebruik van opstellingen. Met kinderen zijn opstellingen uiteraard verwerkt in een spel.

 

Wie kan er bij mij terecht voor coaching? 

 

Kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar en hun ouder(s), plusouder(s), pleegouder(s) of adoptieouder(s). 

 

In principe coach ik een kind of een jongere altijd samen met minstens één van de ouders. De exacte vorm van die de ouderbegeleiding (samen of parallel) is afhankelijk van de situatie en de noden en wensen. Bijvoorbeeld de maturiteit van het kind of de jongere speelt een belangrijke rol: is het nuttig om je kind alleen te coachen? Dit wordt samen besproken en beslist.

 

De gedachte hierachter is dat ouders na de sessie thuis weer samen verder moeten met hun kind. Ouders zijn dus mee deel van de oplossing door hun bijzondere relatie met hun kind en de vele tijd die ze samen doorbrengen. 

 

De begeleiding van beide ouders is een voordeel, maar zeker geen vereiste. Meestal coach ik ouders apart, los van elkaar, om ervoor te zorgen dat iedereen zich voldoende veilig voelt om alles te zeggen en dat ik mij volle aandacht kan geven aan één iemand.  

 

Met welke zorgen kun je bij mij terecht voor coaching? 

 

Je bent welkom met alle mogelijke zorgvragen en twijfels rond het gedrag van je kind, de opvoeding van je kind(eren), de invulling van je ouderschap of je opvoedingsstijl.

 

Ik focus mij vooral op de begeleiding van kinderen en jongeren én hun ouders: 

  • Tijdens of na een (echt)scheiding zoals begeleiding bij het verwerken van de scheiding, bij het vertellen aan kinderen, bij wisselstress, enzovoort; 

  • In een nieuw samengesteld gezin zoals begeleiding bij het vinden van een plek in het nieuwe gezin, bij het maken van afspraken, bij de aanpak van de opvoeding van kinderen met een verschillende gezinsachtergrond enzovoort; 

  • Met (een vermoeden van) hoogsensitiviteit zoals begeleiding rond overweldigende emoties, omgaan met overprikkeling, perfectionisme, grenzen stellen, negatief zelfbeeld enzovoort

  • Met hevige emoties of een moeilijke emotieregulatie zoals boosheid, verdriet, angst of emoties die door een kind of jongere worden geuit op een sociaal onaangepaste manier zoals bijvoorbeeld agressie. Maar ook verlatingsangst, faalangst of perfectionisme;

  • Met veel stress of een moeilijke stressregulatie zoals kinderen of jongeren die moeilijk tot ontspanning komen, lichamelijke problemen hebben door chronische stress enzovoort;

  • Met andere sociaal-emotionele moeilijkheden zoals moeilijk sociale contacten maken, pesten of gepest worden, hevige ruzies tussen broers en zussen enzovoort; en

  • Rond het afgestemd opvoeden zoals bijvoorbeeld moeite met grenzen stellen of onzekerheid rond welke grenzen gesteld moeten worden, straffen helpt niet (meer) enzovoort. 

iStock-1372579004.jpg

 

Praktisch 

 

Kostprijs en betaling

 

De kostprijs hangt af van de duur van de sessie:

Intakesessie (1,5 uur): 100 Euro (incl. btw)

Vervolgsessie (50 minuten): 60 Euro (incl. btw)

 

Je betaalt op het einde van elke sessie. Je kan cash betalen, via payconiq of met de kaart. 

 

Locatie coaching 

 

De coaching sessies vinden plaats in de Multipraktijk CogniMotori, Paalstraat 135 in Schoten of in het Kasteelpraktijk, Larikslaan 1 in Kapellen.  

 

Afspraken maken, wijzigen en annuleren

 

Je kan zelf je afspraak online boeken. Opgelet: je afspraak is pas definitief na bevestiging. 

 

Je kan mij ook steeds via sms of whatsapp (0468 51 05 03) of per e-mail contacteren (info@katt.be) om een afspraak te maken. 

 

Je kan je afspraken steeds wijzigen of annuleren tot 24h voor de afspraak. Indien je minder dan 24 uur op voorhand wenst te annuleren of te verplaatsen, kan het volledige bedrag van de geplande sessie aangerekend als tegemoetkoming.  

 

Afspraken kunnen via sms of whatsap worden gewijzigd via het nummer 0468 51 05 03 of via mail naar info@katt.be

 

Verloop van een coachingstraject 

 

Een traject start met een gratis telefonisch of digitaal kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten (dit is geen “verplichting” uiteraard, je kan ook meteen een intake boeken). Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar: wie ben je en waar loop je tegen aan. Wie ben ik en wat kan ik voor jou betekenen. 

 

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek van anderhalf uur waarin we dieper ingaan op de zorgvragen. Het intakegesprek gebeurt zonder je kinderen. Op die manier krijg je als ouder de ruimte om vrij te spreken over hoe jij de situatie ervaart.

 

Indien je er toch de voorkeur aan zou geven je kind meteen te betrekken, is jouw aanwezigheid nog steeds nodig tijdens het intakegesprek. Want een intake gebeurt in principe nooit met alleen je kind, ook niet wanneer je kind al een tiener is.  Ik ben iemand nieuw en jouw aanwezigheid kan je kind, ook je puber, helpen zich voldoende veilig te voelen. Enkel in een veilige omgeving kan een kind of een jongere begeleid worden.

 

Tijdens het intakegesprek stel ik vragen over je kind en waar je kind tegenaan loopt. Maar ook jij als ouder en jullie als gezin komen aan bod: waar loop jij tegen aan, wat doet het met jou, wat is de impact op jullie gezin? Tijdens een intake zijn dus vooral jullie, de ouders, aan het woord. 

 

In de daaropvolgende sessies gaan we concreet aan de slag met je kind en ook met jou. Dat kan in verschillende settings: samen met je kind, apart, een aantal sessies met je kind en dan terug met jou enzovoort. Doorheen het traject en naarmate er nieuwe dingen boven komen, kan de setting uiteraard veranderen. Alle beslissingen worden altijd eerst goed doorgesproken en in overleg genomen. 

 

Het aantal sessies is niet vooraf vastgelegd. Elk gezin en elke zorgvraag is uniek en vraagt zijn eigen benadering. Het doel is om samen oplossingen te vinden die binnen jullie capaciteiten en draagkracht liggen, die bij jullie kind en bij jullie gezin passen. Dit doel, samen met jullie noden en behoeften, bepaalt het aantal en het ritme van de sessies.

 

Veelgestelde vragen

 

Zijn de gesprekken vertouwelijk? 

 

Ja, een coach is gebonden door het beroepsgeheim (artikel 458 en 458 bis Sw.). Dit betekent dat ik niks over de inhoud van de gesprekken met jou of je kind deel met anderen. 

 

De enige uitzondering is wanneer jullie mij daartoe expliciet toestemming geven in het kader van bijvoorbeeld een doorverwijzing of een samenwerking met het CLB. En ook in dat geval ben ik eigenlijk van het principe dat jijzelf en je kind in de beste positie zijn om een andere hulpverlener jullie situatie uit te leggen. 

 

Een concreet gevolg is ook dat ik niks inhoudelijk vertel over de gesprekken met je kind aan jou en omgekeerd. Mijn praktijk is een veilige ruimte waar alles kan en mag gezegd worden. 

 

Moet de andere ouder toestemming geven om mijn kind bij u te laten coachen?

 

Het antwoord op deze vraag is genuanceerd.

 

Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het kind zelf. Als je kind in staat is om zelf zijn/haar belangen te beoordelen (“beslissingsbekwaam”), dan kan je kind zelf beslissen om zich al dan niet te laten coachen. Er is dus geen toestemming van de ouders nodig.

 

Vanaf 12 jaar geldt een vermoeden van bekwaamheid in de hulpverlening. Dat wil niet zeggen dat kinderen die jonger zijn nooit bekwaam kunnen zijn of omgekeerd. Ik bekijk elke situatie individueel samen met de ouder(s) en alles wordt in overleg besproken en beslist. 

 

Als je kind niet zelf mag beslissen om gecoacht te worden (“onbekwaam”), beslissen de personen met “ouderlijk gezag”. Meestal zijn dat beide ouders samen, ook na een scheiding. In uitzonderlijke gevallen heeft slechts één ouder exclusief ouderlijk gezag. Dan is de toestemming van enkel deze ouder uiteraard voldoende.

 

Wanneer beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen en één ouder is afwezig of toont geen enkele betrokkenheid, dan mag er vanuit gegaan worden dat er een vermoeden van toestemming is. Dat vermoeden is er ook wanneer de andere ouder op de hoogte is van het plan om met je kind naar een coach te stappen, en zich daar niet tegen verzet.

 

Als het echter duidelijk is dat de andere oudere geen coaching wil, is er uiteraard geen vermoeden van instemming. Dan moeten we samen kijken naar wat kan en wat niet kan en hoe we verder kunnen. In dat geval is het bijvoorbeeld een optie om enkel met jou als ouder aan de slag te gaan en te bekijken wat we via jou kunnen doen bewegen bij je kind. Een scheiding is op zich geen voldoende reden om van verzet te spreken.

 

Belangrijk is ook dat kinderen die niét zelf mogen beslissen, wel het recht om hun mening over de coaching te geven. Afhankelijk van hun leeftijd en maturiteit moet ik daar rekening mee houden. Met andere woorden: als je kind niet wil komen, dan kunnen we daar weinig aan doen.

 

Worden de sessies terugbetaald door de mutualiteiten?  

 

Neen, momenteel worden mijn sessies niet terugbetaald door de mutualiteiten. 

 

Is er een doorverwijzing nodig? 

 

Neen. 

 

Wat als ik je niet kan helpen?

 

Als ik je niet kan helpen, om welke reden dan ook, zal ik je daar steeds eerlijk over informeren. In dat geval verwijs ik je ook door naar mensen die je wel kunnen helpen. 

bottom of page