top of page
iStock-1443800451.jpg

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

 

Bemiddeling is een methode of een manier om een gesprek tussen twee of meer mensen, verwikkeld in een conflict, te organiseren. Het is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokkenen ervoor kiezen om het gesprek te laten leiden door een onafhankelijke en onpartijdige derde: een bemiddelaar.

 

Het doel van bemiddeling is samen een constructieve oplossing (meestal schriftelijk vastgelegd) te vinden voor het conflict, die gedragen wordt door alle betrokkenen. De oplossing is voor iedereen een win-win. Als er namelijk één iemand achteraf toch het gevoel heeft benadeeld te zijn, dan ligt daar de kiem van een nieuwe conflict.  En dat is net wat bemiddeling probeert te voorkomen: toekomstige conflicten. Het is dus meer dan alleen maar een conflict hier en nu oplossen. 

 

Vandaar dat bemiddeling ook pro-actief kan ingezet worden om te vermijden dat er een conflict komt of om een back-up plan te hebben waneer er toch een conflict zou komen. Denk maar aan afspraken in nieuw samengestelde gezinnen of zelfs bij scheidingen waar alles vlot verloopt. In dat geval kunnen afspraken voor als het misschien wat minder goed gaat lopen zeer nuttig zijn. 

 

Bemiddelen is waarschijnlijk één van de oudste en meest bekende manier om een conflict op te lossen. Iedereen heeft het al wel eens gedaan, meestal zelfs onbewust: een ruzie opgelost tussen vrienden, familieleden of buren door te bemiddelen. Er zijn dan ook verschillende vormen van bemiddeling. Een bemiddeling in het kader van de wet van 21 februari 2005 gebeurt door een professioneel bemiddelaar, die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie. Daardoor heb je als betrokkenen zekerheid rond de juridisch accuraatheid van de gemaakte afspraken. Daarenboven kunnen sommige overeenkomsten bemiddeld door een erkend bemiddelaar op eenvoudige manier gehomologeerd worden door de rechter (bijvoorbeeld de EOT). 

 

Wat doet een bemiddelaar? 

 

Een erkend bemiddelaar werkt volgens de principes zoals bepaald in de wet van 21 februari 2005. Die principes vormen als het ware een kompas om er voor te zorgen dat de bemiddelaar een veilige omgeving kan creëren waarin werkelijk ruimte is voor het gesprek en de dialoog. Ikzelf ben erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en “vaar” dus op dit kompas: 

 

 • Ik ben als bemiddelaar neutraal en onafhankelijk en heb geen enkel belang bij een bepaalde oplossing. Daardoor stuur ik het gesprek niet richting een bepaalde oplossing. Daarenboven ben ik geen rechter: ik oordeel niet wie gelijk of ongelijk heeft. Ik geef ook geen advies en los het probleem niet op. De oplossing komt actief van de betrokkenen. Als bemiddelaar faciliteer ik enkel het gesprek: ik waak erover dat iedereen evenwichtig aan bod komt en zijn noden en behoeften op tafel kan leggen en dat iedereen volledig geïnformeerd is alvorens een beslissing te nemen. 

 • Een bemiddeling is vertrouwelijk. Dit is een heel belangrijk principe. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of geschreven wordt, is vertrouwelijk. Heel concreet betekent dit dat ik als bemiddelaar niet over de inhoud communiceer met iemand die niet mee aan tafel zat. Ook niet met de doorverwijzende rechter. De enige uitzondering is dat wat op papier komt te staan. Het betekent ook dat de betrokkenen aan tafel dat wat besproken wordt tijdens de bemiddeling, niet zomaar mogen bespreken met mensen die niet aanwezig waren. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt tijdens de bemiddeling. 

 • Daarnaast waak ik er als bemiddelaar ook over dat de bemiddeling transparant is. Dit betekent dat er geen informatie wordt achtergehouden en er niks gebeurt of niks gezegd wordt dat de andere niet weet. Concreet is er geen contact tussen mij en 1 van jullie zonder dat de ander dat weet en het daarmee eens is. Dit garandeert dat betrokkenen volledig geïnformeerd zijn en zich zo in de best mogelijke positie bevinden om tot een evenwichtige overeenkomst komen.

 • Nog een belangrijke voorwaarde van bemiddeling is de vrijwilligheid. Elke bemiddeling, ook die opgelegd door een rechter, is vrijwillig. Je kan ermee stoppen wanneer je wil. Het betekent wel niet dat een bemiddeling vrijblijvend is: als je jezelf engageert tot bemiddeling, wordt er verwacht dat je jezelf actief inzet om tot een constructieve oplossing te komen. Ook die vrijwilligheid wordt in de gaten gehouden door de bemiddelaar. 

 

Waarom zou je kiezen voor bemiddeling? 

 

In bemiddeling is er eerst en vooral ook oog voor de relatie tussen de betrokkenen, niet enkel voor het conflict. Daarom wordt in bemiddeling altijd gestreefd naar een win-win akkoord. Als er namelijk één iemand nadien het gevoel heeft benadeeld te zijn geweest, dan ligt daar de kiem van een nieuwe conflict. 

 

Daarenboven stimuleert bemiddeling ook de dialoog en communicatie tussen de betrokkenen aan tafel. De oplossing uit een bemiddeling is daarom vaak duurzamer dan de oplossing opgelegd door de rechter. 

 

Bemiddeling is laagdrempelig en kan op elk moment opgestart worden: voor, tijdens of na een procedure. Tegelijk kan een bemiddeling ook op elk moment gestopt worden, door elke betrokkene.

 

Nog een belangrijk voordeel is dat een akkoord met tussenkomst van een erkend bemiddelaar, snel gehomologeerd kan worden door de rechter. Een gehomologeerde overeenkomst heeft dezelfde waarde als een vonnis. Het is dus “onmiddellijk uitvoerbaar”: als iemand de afspraken niet nakomt, kan je onmiddellijk naar de deurwaarder stappen, zonder tussenkomst van de rechter. 

 

In familiale bemiddeling wordt ook altijd een bijzondere aandacht geschonken aan de belangen van de betrokken kinderen. Bij een homologatie door de rechter, wordt de overeenkomst in principe niet nagekeken door de rechter behalve op de punten wat de kinderen betreft. Om zeker te zijn dat hun belangen niet geschonden worden en alle afspraken duidelijk en helder zijn. Daarnaast ben ikzelf naast bemiddelaar, ook kinder- en jongerencoach, waardoor hun welbevinden door de kennis uit mijn andere rol altijd nadrukkelijk in mijn werk aanwezig is. 

 

Een gerechtelijke procedure daarentegen leidt vaak tot een onherstelbare breuk, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie of ex-partners. En er is daarenboven geen enkele garantie dat je gelijk zult krijgen van de rechter. Voor de rechtbank is er meestal zelfs sprake van een lose-lose: niemand is echt helemaal tevreden en iedereen voelt zich tekort gedaan. Er is een boutade in de juridische wereld die zegt: het is niet omdat je gelijk hebt, dat je gelijk krijgt…. Daarenboven duren procedures lang en kosten ze veel geld én negatieve energie. 

 

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure en er is meer kans op een duurzame oplossing. Bij een erkend bemiddelaar heb je dan ook nog zekerheid rond de neutraliteit, de vertrouwelijkheid, de transparantie en de vrijwilligheid van de bemiddeling. 

 

Met welke conflicten kan je terecht? 

 

Voor alle mogelijke conflicten (of preventief om conflicten te vermijden) in de familiale sfeer kun je bij mij terecht: 

 • Regelingen rond de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) zoals verblijfsregelingen, alimentatie, het verdelen van de goederen, het verdelen van het huis enzovoort. 

 • Regelingen bij een scheiding zoals verblijfsregelingen, alimentatie, het verdelen van de goederen, het verdelen van het huis enzovoort. Wettelijk gezien zijn mensen die niet gehuwd zijn, niet verplicht om enige afspraken te maken, ook niet voor de kinderen, na een breuk. Echter, zeker wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn, is het uiteraard heel erg nuttig om dit wel te doen… 

 • Ouderschapsregelingen na (echt)scheiding zoals bijvoorbeeld de wijziging van alimentatieregeling of verblijfsregeling omdat de kinderen ondertussen groter zijn en andere noden hebben of omdat één van de ouders is verhuisd; 

 • Proactieve afspraken in nieuw samengestelde gezinnen rond samenleven en het organiseren van het samenleven. Dit soort bemiddeling is vooral nuttig om iedereen de kans te geven zijn bezorgdheden uit te drukken en op die manier tot een aantal afspraken te komen die voor iedereen goed voelen, al dan niet in samenspraak met ex-partners; 

 • Relatiebemiddeling: dit is wanneer je als koppel vast loopt en je samen met iemand anders wil kijken naar wat werkt en waar het vast loopt om zo te kunnen beslissen of jullie de relatie nog een kans geven of toch uit elkaar gaan. Dit is niet hetzelfde als relatietherapie waarin koppels al beslist hebben om hun relatie nog een kans te geven en zich daarbij laten begeleiden; en

 • Conflicten binnen de familie rond erfenissen maar ook rond bijvoorbeeld het contact tussen kleinkinderen en grootouders. 

 

In het kader van mijn beroep als kindercoach en oudercoach, ben ik vooral gespecialiseerd in bemiddelingen waarbij kinderen betrokken zijn. Tegelijk, door mijn opleiding als jurist, kan je bij mij ook terecht voor de meer juridisch-technische regelingen. 

iStock-871331680.jpg
iStock-1354892970.jpg
shutterstock_445491082.jpg

 

Praktisch 

 

Kostprijs en betaling

 

De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de complexiteit van de bemiddeling. Het omvat zowel de erelonen, de administratiekosten en eventuele andere kosten: 

 

 • Een opstartgesprek kost 90 euro en duurt een uur. Dit gesprek wordt onmiddellijk aan het einde van het gesprek afgerekend. 

 • Het ereloon wordt aangerekend voor de gesprekken, de opzoekingen, het opstellen van vooraf afgesproken teksten (bijv. verslag van een gesprek, verzoekschrift, onderlinge bemiddelingsovereenkomst), briefverkeer, mailverkeer en telefonische gesprekken. Het ereloon bedraagt 65 euro per uur per persoon. 

 • Administratieve kosten zijn de opstartkosten voor het dossier. Ze bedragen EUR 25 per persoon.

 • Andere kosten zoals rolrecht of kosten voor een expert worden enkel gemaakt in overleg en na akkoord van alle betrokkenen. 

 

De erelonen voor gesprekken worden na elk gesprek cash, via payconiq of met de kaart betaalt. 

 

De andere erelonen voor opzoekingen, het opstellen van een vooraf afgesproken tekst (bijv. verslag van een gesprek, verzoekschrift, onderlinge bemiddelingsovereenkomst), briefverkeer, mailverkeer en telefonische gesprekken worden per factuur afgerekend. Deze factuur dient meteen op het einde van het eerst volgende gesprek betaald te worden, cash, via payconiq of met de kaart en ten laatste 14 dagen na factuurdatum per overschrijving. 

 

Afhankelijk van de complexiteit, worden er provisies opgevraagd voor de erelonen die geen betrekking hebben op de gesprekken. 

 

Wettelijk is bepaald dat alle betrokkenen een gelijk deel van de kosten betalen. Jullie mogen daar echter anders in overeenkomen. 

 

Locatie bemiddeling

 

Om het slagen van een bemiddeling te bevorderen, vinden deze altijd plaats op “neutraal” terrein: Multipraktijk CogniMotori, Paalstraat 135 in Schoten, Kasteelpraktijk, Larikslaan 1 in Kapellen of Multidisciplinair Centrum Triangel, Rosekapellestraat 19 in Borsbeek en Sint-Benedictusstraat 3 in Mortsel. 

 

Afspraken maken, wijzigen en annuleren

 

Afspraken voor een bemiddeling kunnen enkel via sms of whatsapp (0468 51 05 03) of per e-mail (info@katt.be) gemaakt worden.

 

Je kan je afspraken steeds wijzigen of annuleren tot 24h voor de afspraak. Indien je minder dan 24 uur op voorhand wenst te annuleren of te verplaatsen, wordt het volledige bedrag van de geplande afgerekend aangerekend als tegemoetkoming.  

 

Afspraken kunnen telefonisch worden gewijzigd via het nummer 0468 51 05 03 (via sms of whatsapp) of via mail naar info@katt.be

 

Verloop van een bemiddelingstraject 

 

Een bemiddeling start altijd met een opstartgesprek om kort te schetsen wat bemiddeling inhoudt en om na te gaan of iedereen effectief onder die voorwaarden wil meestappen in het bemiddelingsverhaal. Als dat zo is, wordt er een eerste bemiddelingsafspraak vastgelegd.  

 

Vooraf aan jullie eerste afspraak krijg je het bemiddelingsprotocol toegestuurd. Dat is het contract tussen mij, de bemiddelaar, en alle betrokkenen. Ik bezorg dat vooraf zodat je het al eens kunt doornemen en gericht vragen kunt stellen. 

 

Bij het eerste bemiddelingsgesprek wordt eerst en vooral het protocol ondertekend. Daarna worden ook de de spelregels rond de interactie worden tijdens dit gesprek overlopen. Concreet gaat het om het engagement van alle betrokkenen om niet te schelden, om elkaar te laten uitspreken en om met respect naar elkaar te luisteren. De bedoeling van die afspraken is om een veilige omgeving te creëeren waarin niemand zich geremd voelt om zijn gevoelens en behoeften op tafel te leggen, op een beleefde, respectvolle manier. 

 

We beginnen met jullie verhaal. Dat wil zeggen dat ieder van jullie zijn versie eerst gewoon mag vertellen. Iedereen kan op die manier de feiten, zoals hij of zij die ziet, vertellen zonder zich te moeten verdedigen of te worden onderbroken. 

 

Daarna gaan we uiteraard dieper in op jullie verhalen. Daarbij krijgt iedereen de kans om te reageren en te nuanceren waar hij of zij dat nodig vindt. 

 

En we duiken ook onder de feiten en gaan op zoek naar gevoelens, behoeften en belangen. De bedoeling hiervan is dat iedereen aan tafel begrip krijgt voor de emoties, de belangen en de behoeften van elkaar. Daarmee ziet iedereen in hoe gedrag overkomt bij de ander en hoe het komt dat de ander boos teleurgesteld of verdrietig is. Deze inzichten vormen de basis voor de volgende stap.

 

Dat is namelijk de zoektocht naar concrete afspraken. Ik bewaak daarbij dat de voor- en nadelen van de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en goed doorgesproken zijn. Het is belangrijk dat er geen winnaars en verliezers zijn. 

 

Na afloop van het bemiddelingstraject en met akkoord van alle betrokkenen legt de bemiddelaar de afspraken schriftelijk vast in een bemiddelingsovereenkomst (als je dat wenst). 

 

Veelgestelde vragen

 

Zijn de gesprekken vertrouwelijk

 

Vertrouwelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor een bemiddeling. Een bemiddelaar is dan ook duidelijk gebonden door het beroepsgeheim (artikel 458 en 458 bis Sw.): de inhoud van een bemiddeling mag met niemand anders worden besproken dan de betrokkenen. 

 

Maar de vertrouwelijkheid in een bemiddeling gaat zelfs nog verder: als je als betrokkene iets nieuws te weten komt tijdens de bemiddeling, dan mag je die informatie niet gebruiken in een procedure op een later moment tegen de ander. Dat is een ontoelaatbaar bewijs. Ik kan als bemiddelaar ook nooit opgeroepen worden om te getuigen over iets wat tijdens een bemiddeling besproken werd. Uiteraard geldt dat niet voor de zaken die jullie al wisten voor de start van de bemiddeling.  

 

Nog een belangrijk gevolg is dat je als betrokkenen de inhoud van de gesprekken met niemand mag bespreken, ook niet je partner of je advocaat. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt tijdens de bemiddeling. 

 

Die vertrouwelijkheid heeft ook een impact op wat ik mag terug geven aan de verwijzende rechter. Het is simpel: in principe geef ik niets terug over de inhoud. De enige keer dat er iets inhoudelijks naar buiten komt, is wanneer er een geschreven overeenkomst naar de rechter gaat ter validering. Als de bemiddeling niet lukt, geef ik enkel aan de rechter terug dat de bemiddeling niet gelukt is als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Dat is dus wanneer jullie naar hier zijn verwezen door de rechter. In alle andere gevallen geef ik die informatie niet.  

 

Aan een hulpverlener geef ik ook geen informatie over de inhoud van een bemiddeling. 

 

Is elk conflict/elke discussie bemiddelbaar? 

 

Mijn uitgangspunt is dat elk conflict bemiddelbaar is. Als tijdens het proces toch zou blijken da dit niet het geval is, zal ik dat duidelijk benoemen en mijn opdracht ook beëindigen. 

bottom of page